Blått ja – rødt og grønt nei

Rødt og grønt nei – blått ja

Fem av sju ungdomspartier kommer til å fronte et oljefritt Lofoten og Vesterålen under partienes landsmøter denne våren.

Fra midten av mars går de politiske partiene inn i landsmøtesesongen. Spørsmålet om oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja er en av sakene som kommer til å vekke debatt.

– De har ingen grenser, sier Eskil Pedersen. Lederen av Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) er i ferd med å snakke seg varm om det han beskriver som en grådig industri uten evne til å ta innover seg hvilken effekt den har på miljøet.

Pedersen kjøper ikke argumentasjonen om nye arbeidsplasser, lokale ringvirkninger og verdiskaping. Tvert imot mener han tidligere erfaring fra mange håpefulle lokalmiljøer langs kysten viser at det er de store klyngene i regioner som Stavanger og Oslo som har mest å tjene på å åpne nye områder.

– Vi vet mer om klimaendringene og har mer fakta på bordet enn noen gang tidligere. Likevel er det ofte ikke samsvar mellom fakta og den oljepolitikken vi fører i Norge, fortsetter han.

Fra midten av mars går vi inn i den politiske landsmøtesesongen. Eskil Pedersen karakteriserer kampen mot oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja – fanesaken i miljøkampen – som den viktigste saken for AUF.

Vil tvinge fram fornybart

Med seg på nei-siden har han Sosialistisk Ungdom, Kristelig folkepartis Ungdom og Unge Venstre. I tillegg kommer Senterungdommen, selv om leder Sandra Borch skapte stor forvirring og irritasjon da hun stemte for boring i Nordland VI og sikret flertall for boring i Sps programkomité i januar.

– Jeg mener vi trenger et kompromiss som samler partiet nå. Hvor de to ytterpunktene møtes på midten. Det trenger vi, ikke minst med tanke på den debatten som hele tiden går mellom Liv Signe og Ola. Skal vi samle partiet så tror jeg dette vil være helt nødvendig, skrev Borch i en redegjørelse til Landsstyret i Senterungdommen i etterkant.

Kristelig Folkepartis Ungdom legger tydelig vekt på miljøet i sin argumentasjon. Selv om ungdomspartiet har fått gjennomslag i moderpartiet, og Kristelig Folkeparti som eneste parti har uttalt at de ikke kan sitte i en regjering som ønsker oljeboring utenfor Lofoten, vil leder Elisabeth Løland gå enda lenger: Hun vil skru igjen flere oljekraner for å tvinge fram fornybarsatsningen.

Nei rødt og grønt

Altfor oljebasert økonomi

Andreas Halse Christiansen, leder i Sosialistisk Ungdom, er enig i miljøperspektivet. Likevel mener han hensynet til norsk økonomi veier tyngst.

– Vi har allerede en økonomi som er altfor oljebasert. Det settes stadig nye rekorder i offshoreinvesteringene, mens man sliter i landindustrien. Vi må roe ned aktiviteten, sier Halse Christiansen, og legger til at til og med fagforbundet Industri Energi sier at man må dempe aktiviteten på grunn av høyt press.

– De sier også at aktiviteten har nådd en høyde som ikke er sunn. Dette er et kraftig signal.

Unge Venstre-leder Sveinung Rotevatn skjønner at «jobb i oljå» kan virke forlokkende, men mener selv at dette er midlertidige arbeidsplasser. Rotevatn frykter hollandsk syke, og synes det er skremmende at vi binder opp økonomien i så stor grad mot en sektor uten fremtid.

– Jeg tenker at vi burde samle oss om å ta i bruk alle de gode kreftene vi har – som kompetansen innen undervannsteknologi og offshorevirksomhet – og investere i noe nytt. Så lenge det går for full pinne innen offshore er det vanskelig å gjøre noe på land. Det er ulike grep man kan gjøre for å bøte på dette. Å fjerne formuesskatten er et umiddelbart grep, sier Rotevatn.

– Vi har energien verden trenger

FpU er det eneste ungdomspartiet som har vært for åpning hele tiden. Partiet er opptatt av at den nordlige landsdelen skal få nyte godt av ressurser som finnes i egne områder, og viser til veksten som blant annet Stavanger har opplevd.

– Det beste argumentet for åpning er 40 år med norsk suksesseventyr, med verdiskaping ved å kombinere natur, fiskeri og oljeutvinning på en fantastisk måte, sier leder Himanshu Gulati.

Vel så viktig som distriktspolitikk er imidlertid verdens udekte energibehov for ham og FpU.

– Det er like viktig for oss at verden trenger denne energien, og at Norge kan utvinne den på en renere og tryggere måte enn mange andre land, sier Gulati.

Selv om Unge Høyre sa nei til oljeboring i 2008, fulgte ungdommene moderpartiet og snudde i LoVeSe-saken i 2010. Bakgrunnen var at den nye Veritas-rapporten, som ble lagt frem samme år,  viste at det var mindre fare for fisken enn forventet. Flere og flere fylkeslag snudde, før partiet samlet seg under landsmøtet i juni.

– Etter den siste rapporten er det ikke flere tungtveiende argumenter mot åpning igjen, sier leder Paul Joakim Sandøy, som rett og slett ikke kjøper klima-argumentet.

– I en større klimasammenheng har det ikke noe å si. Verden trenger energi i form av olje og gass, enten vi liker det eller ikke, sier Sandøy.